Çağrı Merkezi : +90 850 885 21 52

Öğrenci İkamet İzni

Türkiye Cumhuriyetinde E-İkamet öğrenci başvurusu talebinde bulunacak yabancı ülke vatandaşlarının e-ikamet randevu sistemi üzerinden randevu almaları ve gerekli dökümanları bulundukları İl Göç İdaresi ne teslim etmeleri zorunludur. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyetinde öğrenci ikamet izni ile alakalı bilgiler yer almaktadır.
ÖNEMLİ: E-İKAMET | İl Göç İdaresi Randevu Formu doldurun kaçak duruma düşmeyin.

 • İlk veya orta derecede öğrenim görüp aile ikamet izni bulunmayan yabancılar. (Aile ikamet izni bulunan ilk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancı uyruklu öğrenciler 18 yaşına kadar ikamet izni almalarına  gerek olmadan öğrenimine  devam edebilmektedir.Ancak ortaöğretim seviyesinde öğrenim görüp 18 yaşını doldurmuş olan yabancı uyruklu öğrenciler ikamet izni alması gereklidir.)
 • Türkiyede bir yükseköğretim kurumunda eğitim görecek yabancılar.( Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek olması gerekmektedir)

Yukarıda bahsi geçen özellikteki yabancılar için öğrenci ikamet izni düzenlenebilir.

 • Öğrenci ikamet izni ile Türkiye’de oturum almış yabancı ,sadece birinci dereceden yakınları olan eşi ve çocukları için aile ikamet izni başvurularında destekleyici olma hakkına sahiptir. Diğer yakınlarına,ikamet izni başvurularında destekleyici olamaz,hiçbir hak sağlamaz.

NOT: KUR’AN KURSLARI , DERSHANELER,  DİL KURSLARI VB. KURUMLARDA GÖRÜLEN EĞİTİM ÖĞRENCİ İKAMETİ ALMAK İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR.

Öğrenci İkamet İzni Süre Belirlenmesi:

 • Yabancı öğrenci bir yıldan daha kısa süre ile öğrenim görecek ise ,ikamet süresi yabancı öğrencinin öğrenim süresinden daha uzun olamaz.
 • Yabancı öğrenci,kamu kurum  ve kuruluşları aracılığı ile gelerek Türkiye’de öğrenim görecek ise ikamet izni öğrenim süresi boyunca verilebilir.
 • İlk ve orta derecede öğrenip görecek olup,bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişilere ait olan  yabancı öğrencilere velilerinin veya yasal temsilcilerinin onayı ile öğrenim süreleri boyunca birer yıllık oturum izni verilebilir ve uzatılabilir.

Öğrenci İkamet İzni için Gerekli Şartlar:

Öğrenci ikamet izni için yabancıların ilgili kanunun 39.maddesindeki şartları taşımalıdır.

 • Yabancı uyruklu kişi,Kanunun 38.maddesi’ne göreTürkiye’de kalış amacını destekleyen nitelikteki bilgi ve        belgelerini sağlamalıdır ve ibraz etmelidir.
 • Yabancı uyruklu kişi,  Kanunun 7. Maddesindeki şartları sağlamış olmalı ve 7.madde kapsamına girmelidir.
 • Yabancı uyruklu kişi, Türkiye’de kalacağı ikamet adresi bilgilerini vermelidir.

Öğrenci İkamet İzninin Reddi ,İptali veya  Uzatılmama nedenleri nelerdir?

 • Öğrenci ikamet izni için aranmakta olan şartların karşılanmaması veya bu şartların ortadan kalkması
 • Kişinin öğrenimini sürdüremeyeceğine kanaat edilmesi
 • Öğrenci ikametinin veriliş amacının dışında  kullanıldığının anlaşılması
 • Yabancı hakkında sınır dışı etme kararı çıkmış olması veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması.

NOT:Yukarıdaki durumlarda yabancıya kısa dönem ikamet izni verilemez,verilmişse iptal edilir,ikamet süresi dolmuş ise uzatılamaz.

Öğrenci İkameti İçin Sağlık Sigortası:

Yabancı öğrencilerin  ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalı olmak için talepte bulunması durumunda ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.(Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre)

Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Öğrencilerinin Üniversite, Fakülte veya Bölüm Değişikliğinde İzlenecek Usuller:

a) Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda,yabancı öğrenci mevcut öğrenciliğine ara verilmeden  süresi içinde bildirimde bulunulması durumunda mevcut ikamet izni geçerliliğini korumaktadır. İkamet izni eğitim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır.

b) Yabancıuyruklu  öğrencinin farklı bir şehirde öğrenimine devam etmesi  durumunda eğitime  devam edilecek il valiliğince mevcut ikamet izni kesilip yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Çalışma Hakkı:

Türkiye’de örgün öğrenim gören yabancı uyruklu ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Fakat,yabancı uyruklu  ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır.

ÖNEMLİ: Türkiye’de öğrenci ikameti almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’ye ilk girişlerinde Türkiye dış temsilciliklerinden (konsolosluğundan) öğrenci vizesi alıp gelmeleri zorunludur. Türkiye’de öğrenci vizesi başvurusu için randevunuzu alın. Randevu için Tıklayınız.